Tả con gà trống

 

      Tả con gà trống.

Tiết dạy phân môn Tập làm văn lớp 3

- Cô giáo: Hôm nay, chúng ta tập tả con gà trống! Em nào đã biết con gà trống rồi?

- Học sinh cả lớp đều giơ tay.

- Cô giáo vui mừng khen: Hôm nay, lớp ta học giỏi lắm, nào ta bắt đầu tả con gà trống nhé!

- Cô giáo hỏi: Em nào xung phong tả trước đây?

Một cánh tay học sinh đưa lên rất nhanh.

- Cô giáo: Nào! mời em Tý.

- Thưa cô ! Em xin tả con gà trống. 

      Buổi sáng bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Trên cao, Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Dưới đất, Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái. 
+ Thế rồi thì sao ? - cô giáo hỏi 
- Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi ! 
+ Thôi ngay ! 
- Em cũng bảo thôi ngay nhưng nó vẫn không thôi. 
+ Im ngay ! 

- Em bảo Nó im ngay nhưng Nó lại không im mà lại còn gáy: ò ó o o o ..

Bài viết liên quan