Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 - Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 - Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018

  Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT thành phố KonTum; ngày 22/9/2017 CĐCS nhà Trường và Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 (buổi sáng) và Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018 (buổi chiều). Đến dự Hội nghị có đầy đủ đại biểu Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Hòa Bình và Phòng GD&ĐT thành phố KonTum về tham dự. Trong ngày, Đại hội và Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp;  xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết để đoàn viên công đoàn và CC-VC nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018.

                       Chủ tịch CĐCS nhà trường đọc diễn văn Khai mạc và báo cáo ..............

                                     Đoàn viên công đoàn nhà trường thảo luận xây dựng Nghị quyết

                                   BCH CĐCS nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt, nhận nhiệm vụ

                                                    Đại hội CĐCS kết thúc thành công tốt đẹp

         Hiệu trưởng kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm học qua và dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ.....

                               Các Đại biểu tham dự Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018

                                        Chủ tịch CĐCS Phát động thi đau năm học 2017-2018

                                                        Tài chính báo cáo Thu - Chi ngân sách........

                              Đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

                             Đại biểu Phòng GD&ĐT thành phố phát biểu chỉ đạo về chuyên môn

                                         Tổ bầu cử công bố kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân

                        Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt, nhận nhiệm vụ

                                  Trao giấy khen cho CC-VC đạt thành tích cao năm học qua

                      Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018

Bài viết liên quan