20/01/17  Giới thiệu  133
Giới thiệu nhà trường năm học 2016-2017
 20/09/15  Giới thiệu  152
Giáo sư Ngụy Như KonTum
 21/03/13  Giới thiệu  197
Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 01/2/1940 tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Sau Hiệp định Genève, gia đình ông vào Sài Gòn sinh sống. Lớn lên, ông làm thợ điện ở nhà máy điện Chợ Quán và tham gia tổ chức Biệt động thành, Đại đội quyết tử cánh Tây Nam Sài Gòn. Năm 1964, ông ...